Projekter

Smedejernslåge doneret til Medusa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtte kan også være at medvirke til hyggeligt samvær. Her spiller Mette Friderichsen Zonta-Holbæk for kvinder, børn og personale i Medusas hyggelige have.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonta International har via partnerskab med FN forpligtet sig til at indsamle og uddele midler til de internationale projekter.

Projekterne gennemføres i samarbejde med:

  • UNICEF (United Nations Children’s Fund),
  • UN WOMEN (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women),
  • UNFPA (United Nations Population Fund)

Projekterne og donationerne godkendes på convention hver andet år.

Zonta International har iflg. budget 2020-2022 uddelt 4,8 mill. US$ til følgende internationale projekter og legater:  

  • Let us Learn Madagaskar Skoleprojekt for udsatte børn især piger på Madagaskar.
  • Ending Child Marriage

Indsats for at forebygge børneægteskaber.

  • Adolescent Girls’ Health and Protection in Peru

Indsats for unge pigers sundhed og beskyttelse i Peru.

  • Strengthening Response to GBV (Gender-Based Violence) Survivors in Papua New Guinea and Timor-Leste

Indsats for overlevende efter vold mod kvinder og piger i Papua Ny Guinea og Øst Timor.

Zonta Danmarks projekter finansieres bl.a. af danske Zonta klubber og donationer fra f.eks. fonde m.m.:

  • Stipendier (naturvidenskab & teknologi)
  • Håndværkerlegater er under udarbejdelse.

Beløbsstørrelsen på stipendier og legater vedtages på Zonta Danmarks årlige landsmøder.

Zonta klubber støtter i perioden et lokalt projekt, der styrker kvinder og piger.

Zonta Holbæk

Lokalt har Zonta Holbæk har støttet Medusa kvindekrisecenter og rådgivning siden opstart samt Bydelsmødre:

medusa

Krisecenter Medus et midlertidigt bosted for kvinder, der er udsat for psykisk eller fysisk vold, eller trusler om vold. Kvinderne kan være ledsaget af børn. Optagelse i krisecenteret kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

I forbindelse med indvielsen donerede vi kr. 10.000 til en smedejernslåge, så kvinderne også ugenert kan benytte den have der hører til ejendommen.

Yderligere har børnene fået en sansegynge til haven.

 


Bydelsmødres målgruppe er primært isolerede kvinder med etisk minoritetsbaggrund, som ikke ved meget om det samfund, som de lever i. Kvinder, som har udfordringer med det danske sprog, og hvor mange lever med mistillid til det kommunale system. Derudover er mange indenfor denne gruppe belastede af sociale, økonomiske og helbredsmæssige problemer.

Nyheder

SE NYHEDER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.