Derfor er jeg medlem

 

Sus Thorslund

 

 

 

 

Vibeke Vincent

 

Dorte Madvig Olsen

 

Mette Friderichsen

 

 

 

 

 

 

 

Sus Thorslund, indretningsarkitekt mDD:

Jeg blev optaget i 2009 og er stolt af at være en del af Zonta – et Internationalt netværk af ressourcestærke kvinder – der har til formål at styrke og hjælpe kvinder over hele verdenen gennem engagement og tillid. Det er helt specielt og kan ikke nedfældes på få linjer her.

Klublivet giver mig løbende inspiration personligt som fagligt – både på grund af spredning af alder og faglige kompetencer – som på grund af indholdet på vores klubaftner med foredrag, virksomhedsbesøg m.v. Et professionelt netværk der udvikler både personligt og i erhvervssammenhæng.

Det at være en del af en samlet flok, at gøre en forskel for kvinder lokalt, nationalt og international og at mærke den entusiasme for vores fælles mål – Kvinder hjælper Kvinder.

Vores motto beskriver det så godt – ærlig og værdig til tillid.

 

Vibeke Vincent, ejendomsmægler:

Det er ikke alle steder i verden, at kvinder og mænd har samme adgang til uddannelse – det skal ændres til fordel for begge køn.

Alle kvinder fortjener at kunne vælge deres partner selv – kærligheden længe leve.

Min datter og hendes generation skal ikke diskrimineres på deres køn i et moderne Danmark – det må vi sikre de næste.

 

 

 

Dorte Madvig Olsen, dekoratør og brillesælger:

Zonta Holbæk er en del af ngo organtionen Zonta international.Et af vores fælles mål er at støtte kvinder lokalt, nationalt og internationalt.Igennem Zonta Holbæk er det en stor glæde for mig, at kunne støtte bl.a. vores lokale Medusa kvindekrisecenter og kvinder tilknyttet bydelsmødre.April 2022 arrangerer vi Zonta walk, hvor overskuddet vil gå ubeskåret til kvinder og børn i Ukraine ( se opslag på vores Facebook side).Jeg er stolt af at være en del af dette.

 

Mette Friderichsen, tidligere tale-/hørekonsulent og redaktør af Tidsskriftet Specialpædagogik

At være en del af et fællesskab med et humanistisk og kvindepolitisk formål føles meget meningsfuldt for mig.

Jeg fratrådte mit job som tale-/hørekonsulent ved PPR i Odsherred Kommune i juni 2022. Det var et job som i  høj grad handlede om at forandre livsvikår for andre, så der åbnes nye muligheder for udvikling og læring. Således arbejder Zonta også, bare på nogle andre vidtrækkende planer, lokalt, regionalt og internationalt.

Jeg har allerede igennem de år jeg har været medlem af Zonta mødt mange spændende og dedikerede kvinder, som jeg ikke tror, jeg ellers ville have mødt, og igennem mit medlemskab, har jeg sammen med Zonta international  været med til, i det små, at forandre vilkår for mange forskellige kvinder:

  • Unge angstlidende kvinder i ungdomsuddannelserne i Danmark
  • Kriseramte kvinder i mit lokalområde
  • Kvinder i samfundsforhold som skaber grobund for børneægteskaber

Dette er mit første indlæg på  Zonta Holbæk hjemmeside, som jeg for nogen tid siden blev redaktør for. Jeg er glad for at kunne hjælpe med netop dette, selv om jeg skal bøvle lidt med at finde ud af, hvordan det hele virker.

Nyheder

SE NYHEDER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.